News & Activities

Post : 14 Dec 2020

นิคมฯ ซีพีจีซี พร้อมต้อนรับนักลงทุนเริ่มไตรมาสแรก !

นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่าง บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ 

ได้จับมือร่วมกับ รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ประจำมณฑลกว่างซี ประเทศจีน บริษัท กว่างซีคอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป  เพื่อที่จะมุ่งพัฒนาและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบล มาบข่า, มาบข่าพัฒนา อําเภอ นิคมพัฒนาและ ตำบลหนองละลอก อําเภอ บ้านค่ายจังหวัดระยอง
ซึ่งมีพื้นที่สำหรับในการสร้างโรงงาน 2,205 (1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร) 

ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมประเภท EV เป็นจำนวนหลายราย  สำหรับการพัฒนาโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่ จะแล้วเสร็จพร้อมต้อนรับนักลงทุนได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2564

 

Credit : JIJI Press


Back to Top